RS-technologie

Koester het licht, respecteer de duisternis

De verstedelijking van de samenleving leidt tot meer woningen in de nabijheid van buitensportaccommodaties. Hierdoor worden voorschriften voor het morsen van licht belangrijker en veeleisender voor veldverlichting. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan een hogere lichtkwaliteit op de sportvelden toe, in de vorm van lichtniveau en uniformiteit. Fabrikanten staan voor de uitdaging om beter licht te bieden met minder lichtverspilling, twee elementen die (kunnen) tegenspreken.

Veldverlichting

Onlangs introduceerde AAA-LUX de RS-technologie. Het houdt de veldverlichting binnen de beoogde zone, met behoud van een optimale uniformiteit. Tegelijkertijd beperkt het strooilicht naar de directe omgeving tot een absoluut minimum, ver binnen de E1 – 4-voorschriften. Begin 2019 is de RS-technologie getest op verschillende locaties in Europa, waaronder het Marco van Basten Sportpark in Utrecht, Nederland. Op deze foto is duidelijk te zien hoe het licht wordt afgesneden, net buiten het veld. Dit ter bescherming van de mensen die op minder dan 20 meter afstand wonen, in de huizen aan de overkant. Hier in de stad Utrecht was de E3-norm vereist, wat neerkomt op 10.000 cd bij het eerste huis. Met RS is het echter mogelijk om in de buurt van E1 te komen, dat is 2.500 cd. Uiteraard bepaalt de afstand tot de eerste woning wat er mogelijk is.

De test op het Marco van Basten Sportpark werd gedaan met een Klasse III veld (125lux) en Klasse II veld (200 lux) met een hoge uniformiteit. Het unieke ontwerp van AAA-LUX met 8 LED-modules, houdt het gewicht en de windbelasting extreem laag en tegelijkertijd zorgen de modules voor een hoge uniformiteit. RS Technology bouwt verder op deze basisprincipes en beschermt het omringende gebied tegen storend licht. Ook het opwaartse licht (ULR) is tot nul gedaald.

AAA-LUX biedt technologie voor clubs en gemeenten, om het licht te koesteren maar tegelijkertijd de duisternis te respecteren. Neem contact op met het team van AAA-LUX voor meer informatie over deze technologie voor veldverlichting. Stuur ons een e-mail op info@aaa-lux-lighting.com of bel ons +31 (0) 40 78202 78 .

De test op het Marco van Basten Sportpark werd gedaan met een Klasse III veld (125lux) en Klasse II veld (200 lux) met een hoge uniformiteit. Het unieke ontwerp van AAA-LUX met 8 LED-modules, houdt het gewicht en de windbelasting extreem laag en tegelijkertijd zorgen de modules voor een hoge uniformiteit. RS Technology bouwt verder op deze basisprincipes en beschermt het omringende gebied tegen storend licht. Ook het opwaartse licht (ULR) is tot nul gedaald.

AAA-LUX biedt technologie voor clubs en gemeenten, om het licht te koesteren maar tegelijkertijd de duisternis te respecteren.