Subsidie op LED-verlichting

Ook in 2021 maakt u in Nederland aanspraak op de BOSA-regeling. Er is €80 miljoen aan subsidie beschikbaar!

De BOSA-regeling (stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties) subsidieert 20% van de kosten voor de bouw of onderhoud van sportaccomodaties. Wanneer er een duurzame investering wordt gedaan, zoals het aanschaffen van AAA-LUX LED sportveldverlichting, maakt u als sportvereniging aanspraak op 10% extra subsidie. Hierdoor kunt u in totaal 30% subsidie krijgen op uw investering in LED verlichting!

Snelle terugverdientijd

Door de besparing die de AAA-LUX verlichting kan opleveren voor uw energierekening verdient de investering in LED zichzelf naar verloop van tijd terug. Doordat de investering lager is door de 30% subsidie, verdient de investering zich ook sneller terug. Voor een inschatting van uw energiebesparing en terugverdientijd kunt u onze besparingscalculator invullen.

Hoogte van de investering

Om aanspraak te maken op de BOSA-regeling dient uw subsidieaanvraag ten minste €5.000 te omvatten. Bij een duurzame investering, waar de aanschaf van LED verlichting dus onder valt, bedraagt dit 30% van de totale investering. Die minimale investering omvat daarom dus €16.667. De totale investering dient in een tijdsbestek van maximaal 12 maanden gedaan te worden. Bij investeringen boven €25.000 wordt 80% van het subsidiebedrag vooruitbetaald, de overige 20% komt na afronding beschikbaar.

Ondersteuning

AAA-LUX is volledig op de hoogte van de subisidieregelingen omtrent LED verlichting en heeft veel ervaring met het succesvol afronden van subsidieaanvragen, deze kennis delen we graag met u. Wanneer u aanspraak wilt maken op subsidie middels de BOSA-regeling kunt u het best zo snel mogelijk in actie komen, het subsidiebudget wordt namelijk verdeeld in volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Voor ondersteuning in de aanvraag of een advies op maat kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen!

bron: DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen)