Extra Subsidiebudget 2018

Subsidie op LED in 2018 lijkt onuitputbaar

Er is nog een bedrag van 1,1 miljoen euro beschikbaar!

Sportverenigingen kunnen nu nog subsidie aanvragen voor investeringen in duurzame maatregelen voor hun sportaccommodatie, voor onder andere LED verlichting. Na een verhoging van €2 miljoen eind februari is er eind augustus 2018 nog een bedrag van €1.1 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling “Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties” (EDS). Clubs krijgen 30% subsidie op projecten die dit jaar nog worden uitgevoerd.

Nog meer subsidie in 2019

Inmiddels heeft het ministerie van VWS middels de staatscourant de subsidieregeling van 2019 kenbaar gemaakt. In totaal is er in 2019 een bedrag van €87 miljoen beschikbaar voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, waarvan het installeren van of overstappen op LED-verlichting de nummer één maatregel is waar subsidie beschikbaar voor  wordt gesteld.

Lening via SWS met rente van 1%

Wanneer daarnaast extra nanciering nodig is, zijn de meeste sportverenigingen aangewezen op een lening bij een bank, een lening die niet zo snel wordt verstrekt. Stichting Waarborgfonds Sport kan uitkomst bieden met een gunstige lening, om duurzame investeringen te stimuleren.

Nieuwe Gen6 beschikbaar

De nieuwe Gen6 LED armaturen van AAA-LUX bieden clubs oplossing voor hun energieverbruik, CO2 uitstoot, onderhoudskosten en lichtvervuiling. Meer informatie onze het nieuwe armatuur kunt u terugvinden in de Gen6-flyer onderaan dit bericht.

Wij helpen u graag aan meer informatie en met het aanvragen van subsidie, neem hiervoor contact op.

Flyer Gen6 Sport