Étude de cas LTV Haaren

Investir dans LED Leidt Tot Forse Besparingen

Het energiebeheer bij sportverenigingen gaat vanaf janvier 2016 volledig op z’n kop. Verenigingen kunnen niet langer aanspraak maken op een belastingvoordeel achteraf. Ze worden geacht nu vooraf te investeren in energiebesparende oplossingen. LTV Haaren acte dit al een aantal jaren geleden. De overheid gebruikt de resultaten van LTV Haaren nu als voorbeeld voor de perfecte business case.

  • Type de projet: Tennis
  • Où: Haaren
  • Pays: Pays-Bas
  • Partenaire: a.hak
Étude de cas LTV Haren