LTV Haaren

Investering in LED leidt tot forse besparingen

Het energiebeheer bij sportverenigingen gaat vanaf januari 2016 volledig op z’n kop. Verenigingen kunnen niet langer aanspraak maken op een belastingvoordeel achteraf. Ze worden geacht nu vooraf te investeren in energiebesparende oplossingen. LTV Haaren deed dit al een aantal jaren geleden. De overheid gebruikt de resultaten van LTV Haaren nu als voorbeeld voor de perfecte business case.

Vanaf januari 2016 kunnen sportverenigingen niet langer aanspraak maken op de zogenaamde ecotaks. Deze belastingteruggave op energie die is verbruikt komt te vervallen. De vervanger is een subsidie in energiebesparende maatregelen. Die subsidie kan oplopen tot zo’n 30% van de investeringskosten. De overheid hoopt op zo sportverenigingen actiever te bewegen te investeren in duurzame accommodaties waardoor het energieverbruik bij verenigingen omlaag gaat.

Bij LTV Haaren weten ze inmiddels uit ervaring hoeveel er bespaard kan worden binnen een vereniging.

“Wij hebben in 2010 geïnvesteerd in aantal verduurzamingsmaatregelen. Zo is ons paviljoen gerenoveerd en geïsoleerd, hebben we de ketel en gasboiler vervangen   door een HR-combi en is ook onze (koel/vries)-apparatuur vervangen,” zegt Jan de Jong namens de vereniging. “Daarnaast hebben wij in 2013 zonnepanelen aangeschaft en is de verlichting op 8 kunstgras tennisbanen vervangen door LED verlichting van AAA-LUX.”

Heb kennis van zaken!

Met name bij de keuze voor de LED verlichting ging LTV Haaren niet over één nacht ijs. “Die investering zou de grootste bijdrage moeten gaan geven in het verlagen van ons energieverbruik maar was er ook een met de langste terugverdientijd, zelfs onder prognose. Daarom wilde we er zeker van zijn dat we een juiste keuze zouden maken.” LED verlichting was destijds net in opkomst. “Er werd van alles geroepen maar er was nog maar weinig bekend over LED.  Wij hebben daarom vanuit de werkgroep Verduurzaming nadrukkelijk rondgekeken en gesproken met verschillende partijen die we goed konden beoordelen en testen,” merkt de oud-medewerker van Essent op. “Onze werkgroep bestond uit verschillende personen met relevante kennis en ervaring in de energietechnologie, economie en projectmanagement. Uiteindelijk hebben we drie leveranciers geïnterviewd en hebben we hun producten bekeken. Ook hebben we uitvoerig met verschillende verengingen gesproken die inmiddels gebruik maakten van de armaturen van de verschillende leveranciers.” De Jong zelf kon daarbij terugvallen op zijn ervaring in de Business Development Unit van energie-leverancier Essent. Daar was hij vooral betrokken bij technologische innovatie waardoor hij, en de andere leden van de project goed in staat waren de verschillende kwaliteiten en claims te beoordelen. “De kwaliteit van AAA-LUX gaf daarbij de doorslag, te meer omdat het technologie was die zich toen al had bewezen. Daarnaast sprak het ons aan dat innovatie een continue-proces is bij AAA-LUX en dat duidelijk was dat ze wisten waar ze over spraken.” Die kennis en kunde was even belangrijk voor LTV Haaren als de prijs van de armaturen. “We zijn blij dat we ons destijds niet hebben laten leiden door de cijfers die ons voorgeschoteld werden door de verschillende partijen. We hebben alles zelf berekend en bekeken en daarbij zagen we soms grote verschillen. Door ons grondig te verdiepen hebben we grote problemen en tegenvallers weten te voorkomen.”

Forse besparingen

De LED verlichting is duidelijk energie-zuiniger, zo blijkt uit de cijfers van de vereniging. Het Mulier Instituut, een onafhankelijke en landelijk opererende stichting gericht op de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport en samenleving, neemt de ervaringen van LTV Haaren als voorbeeld in haar factsheet over energiebesparingen. “Onze LED armaturen zijn gedimd op 1400 Watt terwijl conventionele armaturen ruim 2200 Watt verbruiken bij dezelfde lichtopbrengst,” zo verklaart De Jong. Omdat de armaturen per jaar zo’n 750 uren branden, weet LTV Haaren jaarlijks ruim 10.000 kWh te besparen . “Dat is een besparing terwijl we ook weten dat de energiebelasting de komende jaren omhoog zal gaan. De NL overheid moet immers fors investeren om europese doelstellingen ten aanzien van duurzame energie te behalen en die vertalen zich in hogere tarieven. En ik acht de kans groot dat ook de energietarieven in de toekomst zullen blijven stijgen. Naar mijn mening zit de energieprijs op dit moment op een minimum.” De Jong acht de kans daarom groot dat de terugverdientijd de komende jaren zal worden ingekort.

Door te kiezen voor LED verlichting kreeg LTV Haaren nog een ander voordeel. “We konden onze electriciteitscapaciteit verlagen van 3 x 80 A naar 3 x 63 A.” Die besparing leverde de club ruim 300 euro per jaar extra op. Bovendien wordt er flink bespaard op onderhoud en lampvervanging. “Conventionele lampen diende regelmatig vervangen te worden terwijl LED armaturen veel langer meegaan. De kans op het uitvallen van een lamp is nu nagenoeg nihil.”

De totale investering was destijds bijna 40.000 euro. “Wij hebben een afschrijvingsperiode van 20 jaar genomen. Maar op basis van onze berekeningen zouden wel al ruim binnen 12 jaar de investering terugverdiend kunnen hebben.” Bij die berekeningen zijn de prijzen gehanteerd zoals die in 2013 golden met daarop een voorzichtig ingeschatte stijging van de energietarieven voor de jaren tot 2020 en nog voorzichtiger daarna.Wanneer de energieprijs sterker stijgt dan zit LTV Haaren op rozen.

Onbeperkte voordelen

Gevraagd naar de voordelen van LED verlichting, soms De Jong een lange lijst op. “De armaturen zijn duidelijk energiezuiniger. Ze kunnen ook onbeperkt in- en uitgeschakeld worden en ook de lichtsterkte kan men onbeperkt instellen. Ze gaan langer mee, vergen nauwelijks onderhoud en de kans dat ze uitvallen is minimaal. Ook geeft LED minder strooilicht en is het minder verblindend. Daarnaast is de lichtkleur veel beter om bij te tennissen. Het benaderd dat van daglicht,” klinkt het enthousiast. Is er dan niets qua LED verlichting dat voor betering vatbaar is? “Het is ons nog niet helemaal gelukt om de claim voor aanvullende besparingen dankzij de dynamische besturing, waar te maken. AAA-LUX LED armaturen kon onbeperkt aan- en uit worden gedaan. Ze geven onmiddellijk de gewenste lichtkwaliteit wanneer ze worden ingeschakeld. “De verlichting wordt per banenpaar bediend door middel van een   hoofdschakelknop in het (alleen voor leden toegankelijke) afhanghok. De verlichting is doorgaans ingschakeld op orientatiestand en  een bedieningskast bij de banen kan het licht per baan op de normale lichtsterkte zetten wanneer het wordt aangezet en later weer terug naar orientatieverlcihting ,” merkt De Jong op.

LTV Haaren besloot uit eigen beweging te verduurzamen. Van die keuze heeft de club zeker geen spijt. De besparingen die het wist te bereiken komen de club zeker ten goede. Nu de overheid clubs niet langer wil compenseren door middel van een belastingvoordeel, lijkt de overstap naar LED verlichting de juiste.

Gegevens

Jaar: 2013
Locatie: LTV Haaren, Haaren Noord-Brabant
Gebruik: Tenniscomplex
Project afmetingen: 2 x 2 banen
Aantal masten: 8 x 12m
Armaturen per mast: 1
Verlichtingskwaliteit: 200 lux, 0.4

Product: 4 x WS-100 en 4 x WS-250

140611-graphic_icon_Armatuur

 

 

LCMS: knoppenkast

140611-graphic_icon_Switchbox

Projectontwerp:

140820-graphic_TV-Beekhuizen

AAA-LUX project partner:

hak electro

 

 

 

 

 

 

Adres

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }