VS kan nog steeds CO2 neutraal worden

VS kan nog steeds CO2 neutraal worden

Laten we vooral doorgaan met doen wat juist is, ondanks het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om uit het VN Klimaatakkoord te stappen.

Er is niets verloren wanneer de Amerikaanse gemeenschap het voortouw neemt door energie-zuinige oplossingen te overwegen. Stadionmanagers, universiteitsbesturen of, bijvoorbeeld, sportaccommodatiebeheerders hebben geen toestemming nodig van de president van de VS. Er bestaat voldoende internationaal bewijs dat de vervanging van 1 conventionele armatuur door een LED armatuur om zo grote ruimtes te verlichten, evenveel electriciteit zal doen besparen als dat 1 persoon per jaar verbruikt. Die stap zou dus de veel helpen om de CO2 uitstoot in de VS te beperken.

Om een beeld te schetsen: wanneer een conventionele armatuur wordt vervangen door een AAA-LUX LED armatuur dan zal dit een energiebesparing van ruim 1.000 kWh per jaar opleveren. Dit is vergelijkbaar met het gemiddeld verbruik van een persoon per huishouden, per jaar, in een gemiddeld land. Wanneer alle tennisbanen in de VS verlicht zouden zijn met AAA-LUX LED technologie, dan zou dat tot voldoende energiebesparing kunnen leiden om zo steden zoals San Fransisco, Dallas of San Diego CO2 neutraal te laten zijn op huishoudelijk electriciteitverbruik.

Wanneer beheerders van vliegveld- of spoorweginfra, stadionmanagers, of universiteiten, om er maar een paar te noemen, die stap zouden volgen dan zou de VS alsnog in staat zijn om dicht in de buurt te komen van de CO2 mijlpalen die het in 2015 overeen is gekomen in Parijs.

Ongeacht het moraal van de leider: moraal leiderschap slaat pas echt aan wanneer het wordt ondersteunt door de massa.

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }