AAA-LUX en NSVV

151215-nsvv-ondertekeningAAA-LUX onderschrijft de Gedragscode Lichtberekeningen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). Als ondertekenaar van de gedragscode wil AAA-LUX laten zien dat het vakmanschap nastreeft.

De gedragscode is door de NSVV in nauwe samenwerking met de Nederlandse Lichtassociatie (NLA) ontwikkeld en beschrijft dat ondertekenaars:

  • deze uitgangspunten gebruiken bij het opstellen van lichtberekeningen
  • de input documenteren zodat lichtberekeningen onderling kunnen worden vergeleken
  • accepteren dat de NSVV te allen tijde steekproeven mag uitvoeren om de kwaliteit te controlerennsvv logo
  • accepteren dat de NSVV bij geschillen de rol van ‘arbiter’ op zich kan nemen bij twijfel of conflicten

Dankzij deze gedragscode weten klanten en eindgebruikers zich verzekerd van de professionalisering van lichtplannen en lichtadviezen. Ze ontvangen dus een duidelijk verhaal over de opzet van de lichtberekeningen.

Het logo dat ondertekenaars van de gedragscode mogen voeren, stelt kopers in staat om onmiddellijk te zien welke marktpartijen zich conformeren aan de normen en kwaliteitsstandaarden.  Zo is meteen duidelijk welke partij als betrouwbaar mag worden beschouwd.

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }