Gefeliciteerd Erik Swennen!

Gefeliciteerd Erik Swennen!

AAA-LUX feliciteert Erik Swennen met het12,5 jarig jubileum van zijn besluit om LED technologie voor het verlichten van grote ruimtes te onderzoeken. Dankzij dat besluit is het tegenwoordig mogelijk om elk soort terrein te verlichten met LED.

Erik’s idee dat het gebruik en de perceptie van licht op het punt stond te veranderen, en zijn visie dat het mogelijk moest zijn om elk terrein met LED techniek te verlichten, moedigde hem in januari 2005 aan om de basis te leggen van wat tegenwoordig AAA-LUX heet.

Hij trok onmiddellijk een team experts aan om de mogelijkheden die LED technologie kon bieden, te onderzoeken.  LED technologie had op dat moment net de huishoudelijke markt veroverd.

In 2009 introduceerde Erik en zijn team de eerste LED armatuur die in staat was een sportveld te verlichten. Dit was de eerste LED armatuur ter wereld die dat kon. Aanvullend onderzoek en feedback die het team bij de eindgebruikers verzamelde, legde de basis voor de verdere ontwikkeling.

Nauwelijks een jaar later introduceerde het team een LED armatuur die als een een-op-een vervanging ingezet kon worden voor conventionele 2,2 kW Metaal Halide Armaturen. Dat was voor AAA-LUX de aanzet om de markt van sportveldverlichting te veroveren. Ook de industriele markt ging langzaamaan overstag.

Sindsdien is de organisatie enorm gegroeid en verder volwassen geworden. Dat bleek onlangs nog maar weer eens met de aankondiging dat AAA-LUX de certificering voor ISO succesvol had doorlopen.

Vandaag de dag werkt er dagelijks een netwerk aan dealers en partner om wereldwijd de market te informeren over AAA-LUX LED technologie. AAA-LUX LED technologie wordt inmiddels toegepast in honderden projecten in bijna 40 landen. De AAA-LUX partners krijgen daarbij de ondersteuning van volledig georganiseerde R&D, administratie en verkoopteams in Eindhoven.

Het nieuwe hoofdkantoor en de productie faciliteiten die AAA-LUX eerder dit jaar opende is een weerspiegeling van de groei die AAA-LUX de afgelopen 12,5 jaar heeft ervaren, en die we verwachten de komende jaren mee te gaan maken. Een groei die niet mogelijk zou zijn geweest zonder de visie van Erik Swennen!

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }