NL-LEDxLINK

De ontbrekende schakel

LEDxLINK is de slimme en draadloze communicatie-link dat de verlichtingswensen van de eind-gebruiker vertaald naar de AAA-LUX lampen.

LEDxLINK maakt het mogelijk dat gebruikers alle functies en instellingen van de AAA-LUX LED lampen draadloos kunnen aansturen.

AAA-LUX LED lampen zijn flexibel in gebruik en de verlichtingssterkte kan worden aangepast zonder dat het de lichtkwaliteit of verdeling negatief beïnvloedt. Deze flexibiliteit is mogelijk dankzij de LEDxLINK software. Voor het schrijven van deze software heeft AAA-LUX gebruik gemaakt van kennis uit de militaire- en luchtvaart industrie. LEDxLINK maakt gebruik van een uniek basis-protocol waaraan de AAA-LUX elementen zijn toegevoegd.

LEDxLINK wordt door AAA-LUX zelf geschreven en onderhouden. Nieuwe versies kunnen onbeperkt vanuit het AAA-LUX hoofdkantoor worden ge-upload naar de individuele lampen. De software is dusdanig opgesteld dat het onmogelijk is voor hackers om toegang te krijgen tot de informatie.

De afzonderlijke lampen op een installatie maken gebruiken van een zogenaamd MESH-netwerk om met elkaar te communiceren. Lampen die via een MESH-netwerk aan elkaar verbonden zijn communiceren onafhankelijk en spontaan met elkaar om informatie aan elkaar door te spelen of uit te wisselen. Daardoor is elke lampen altijd verbonden met het netwerk.

In een MESH-netwerk gaat er géén informatie verloren, in tegenstelling tot netwerken waar informatie wordt gecommuniceerd over grote afstanden. Dankzij het MESH-netwerk leveren alle hoog-vermogen LED lampen van AAA-LUX altijd en overal de informatie die gewenst is.

LEDxLINK is een feilloos systeem. Het is betrouwbaar, uniek en wordt gecommuniceerd via de 2.4 Ghz band. Deze communicatie-band is de veiligste communicatie-band beschikbaar en zorgt er voor dat de informatie helder en zonder onderbrekingen wordt gecommuniceerd. Informatie in de 2.4 Ghz band verstoort geen andere informatie of communicatie met andere systemen die in dezelfde omgeving opereren.

LEDxLINK is voor gebruikers van hoog-vermogen LED lampen van AAA-LUX de ontbrekende schakel om maximaal profijt te halen uit de flexibiliteit en kwaliteit die de LED lampen van AAA-LUX kunnen leveren.

Focus areas

Schiphol - 03

Woodend Park - 06

maasvlakte ii - 01

WHL- 03

Bobcat - 11

TV Beekhuizen - 03

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }