Konfigurátor pro osvětlení rozlehlých ploch

Pro zjištění, který typ osvětlení budete požadovat, porovnejte typ plochy, jež chcete osvětlit, a požadovanou úroveň osvětlení s konfigurátorem © společnosti AAA-LUX.

Každý rozlehlý prostor má své vlastní požadavky týkající se osvětlení. Pro rozhodnutí, které světlomety a kolik svítidel je potřeba nainstalovat, je nutné vědět požadované rozměry plochy a úroveň osvětlení.

Další požadavky, jako například vylepšené osvětlení pro kvalitní nahrávání CCTV kamer dále rozhodne, jaký typ a počet svítidel bude použit.

Dostupnost plochy a výška, do které mají být světlomety nainstalovány, přidají další úroveň do výběru.

Konfigurátor © společnosti AAA-LUX vám také nabídne možnost dozvědět se více o předem vybraných, často používaných, instalacích. Dozvíte se, co očekávat. Buďte si jisti, že další potřebné informace získáte tím, že oslovíte jednoho z našich partnerů, který Vám bude ku pomoci přímo tam, kde potřebujete osvětlení realizovat.

Cílové oblasti

Eindhoven Airport - 04

rietlanden - 03

 Downloaddownload

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }