Maximální kontrola

Společnost AAA-LUX nabízí široký výběr řešení, který nabízí provozovatelům a správcům velkých ploch flexibilitu při kontrole světlometů z různých míst a různých rozhraní.

Bezdrátové LED světlomety společnosti AAA-LUX umožňují různé způsoby ovládání svítidel. Rozsvěcování, zhasínání světel či přizpůsobování úrovně osvětlení může být provedeno buď přímo u světla, jinde v areálu nebo ze vzdáleného místa. Zařízení mohou být také použita k získání informací o aktuálním výkonu každého svítidla.

Společnost AAA-LUX poskytuje různá uživatelsky přátelská rozhraní k ovládání světel. Od robustních spínacích skříněk, které mohu být použity v samostatných systémech, po propracované dotykové obrazovky a dokonce i mobilní aplikace, jež lze použít k ovládání celých komplexů.

Robustní spínací skříňka má 6 tlačítek. Každé tlačítko může být naprogramováno s různou konfigurací světel.

Pokud jsou k ovládání LED světlometů společnosti AAA-LUX vybrány dotykové obrazovky, bude uživateli k dispozici přehledná situační mapa s možností výběru světlometu a úpravy úrovně osvětlení.

Ovládací zařízení společnosti AAA-LUX mohou být bez problému připojeny k senzorům a rozhraním třetích stran (např. průmyslové ovládací systémy světel nebo digitální tenisové rezervační systémy). Toho je dosaženo díky flexibilnímu použití skupiny přechodových zařízení (Interface Box Family devices).

Každý LED světlomet je připojen k LCMS přes protokol LEDxLINK. LEDxLINK je patentovaný softwarový protokol, který překládá požadavky uživatele na kvalitní osvětlení do nastavení světlometu.

Systém LCMS společnosti AAA-LUX umožňuje, pokud je použit správně, zlepšení osvětlení, zvýšení úspory energie a zlepšení vztahů mezi zúčastněnými stranami.

Různé typy systémů řízení osvětlení společnosti AAA-LUX umožňují majitelům a správcům rozsáhlých ploch, včetně letištních ploch, sportovišť, železničních terminálů, přístavních a průmyslových oblastí, flexibilně kontrolovat osvětlení.

Shrnutí: LCMS ovládací jednotka poskytuje uživatelům jednoduchost v použití na místě, připojení k zařízením třetích stran, a také umožňuje vzdálenou kontrolu celkové instalace.

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }