LED osvětlení pro rozlehlé plochy

Když se lidé a zboží pohybují po velké ploše, jedině osvětlení nejvyšší kvality zajišťuje jejich ochranu a bezpečnost. Zaměstnanci jsou v příjemném zázemí produktivnější.

LED světlomety společnosti AAA-LUX z řady AL splňují nejvyšší normy a neustále posunují hranice. Jsou vytvořeny ke splnění extrémních požadavků pro osvětlení velkých ploch.

Vysoce výkonné LED osvětlení společnosti AAA-LUX vytváří ještě jednotnější distribuci světla a jeho barevná teplota je srovnatelná s denním světlem. To zvyšuje ostražitost a schopnost rozpoznat pohybující se objekty.

Rozměry vysoce výkonných LED světlometů společnosti AAA-LUX jsou v mezích běžného osvětlení, váha a charakteristiky návětrné plochy jsou srovnatelné s konvenčními světlomety. Investice do LED světlometů společnosti AAA-LUX nevyžaduje žádné další investice do stožárů nebo kabeláže a žádné další změny v elektrických instalacích 400 VAC nebudou nutné. Dokonce zůstanou i dočasné spínače světel.

Bezdrátový řídící systém osvětlení (LCMS) zajišťuje, že v nově vytvořených projektech s LED světlomety nebudou třeba žádné další investice do kabeláže.

LCMS také umožňuje bezdrátovou kontrolu a flexibilní používání světlometů. To pomáhá správcům ztlumit nebo upravit úroveň osvětlení tak často, jak potřebují, bez ovlivnění rovnoměrnosti či kvality osvětlení.

Flexibilita použití LED světlometů řady AL společnosti AAA-LUX přispěje k lepšímu řízení spotřeby energie a k lepším vztahům mezi zúčastněnými stranami.

Společnost AAA-LUX nabízí v řadě AL vysokou kvalitu a flexibilitu LED osvětlení pro plochy jakékoli velikosti a jakýchkoli účelů, včetně parkovišť, letištních ploch, železničních seřadišť, přístavních terminálů a kompletních průmyslových zón.

Cílové oblasti

Expo_Brussel_Atomium - 01

Jersey Airport - 01

Led Expert, 154407, Kotterkade Ijmijden

Bobcat - 10

maasvlakte ii - 02

 

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }