AAA-LUX a NSVV

151215-nsvv-ondertekeningAAA-LUX se přihlásil ke Kodexu provádění pro výpočet osvětlení, který byl založen nizozemským fondem pro osvětlení (NSVV). Jako signatář Kodexu provádění AAA-LUX potvrzuje, že sleduje řemeslné zpracování.

NSVV v úzké spolupráci s nizozemskou Light Association (NLA) vyvinula kodex, který stanoví, že signatáři budou:

  • Používat tyto zásady pro přípravu výpočtů osvětlení
  • Dokumentovat vstupy tak, aby světelné výpočty mohly být porovnávány
  • Připustit, že NSVV může kdykoliv provádět odběr vzorků za účelem kontroly kvality
  • Uznat, že v případě pochybností či konfliktu může NSVV převzít roli arbitra

nsvv logoDíky tomuto Kodexu, si mohou být klienti a koncoví uživatelé jisti odborností světelných návrhů. Obdrží jasnou zprávu o návrhu světelných výpočtů.

Signatáři Kodexu provádění mohou nést logo NSVV, které umožní kupujícím ihned poznat, kteří dodavatelé postupovali podle stanovených norem a standardů jakosti. Tím se vymezí, koho lze považovat za spolehlivého.

 

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }