Přístavní terminály
  • Kotterkade Ijmuiden

  • Led Expert, 154407, Kotterkade Ijmijden

  • Led Expert, 154407, Kotterkade Ijmijden

  • Led Expert, 154407, Kotterkade Ijmijden

  • Led Expert, 154407, Kotterkade Ijmijden

Přístavní terminály

Přístavní terminály potřebují nejlepší možné osvětlení bez jakéhokoliv negativního dopadu na dostupný prostor. Přístavy pracují 24 hodin denně 7 dní v týdnu a lodě jsou nakládány a vykládány rychlým tempem. Zaměstnanci pracují na přístavních nástupištích pod velkým tlakem kvůli doručování, zatímco se vozidla neustále pohybují.

LED světlomety společnosti AAA-LUX poskytují kvalitní a jednolité osvětlení, které dává dojem denního světla. Výzkum ukazuje, že denní světlo je pro práci zaměstnanců nejlepší. Předchází ospalosti, zlepšuje zrak a také zlepšuje reakce. Pracovníci, jež pracují při podmínkách denního světla jsou produktivnější a mají menší náchylnost k nehodám.

Společnost AAA-LUX dokázala, že poskytuje kvalitní osvětlení, instalací světlometů ve výšce 45m.  Čím výše jsou světlomety nainstalovány, tím méně stožárů bude zapotřebí k osvětlení plochy.

Průmeřná návratnost investice do LED světlometů společnosti AAA-LUX je pod 3 roky. Světlomety jsou bezúdržbové a spotřebovávají méně energie, protože mohou být ovládány flexibilně. Pokud jsou v kombinaci s inteligentním systémem řízení osvětlení (LCMS) společnosti AAA-LUX, mohou být dosaženy úspory energie až 80%

LED světlomety společnosti AAA-LUX zvyšují bezpečnost a produktivitu, a zároveň umožňují společnostem využít jejich prostor na maximum!

Konfigurátor

151204-large area config

Local contact

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }