Fotbal

Fotbal

Společnost AAA-LUX poskytuje LED světlomety, které zajišťují jasnou viditelnost míče, čar a hráčů. To díky barevné teplotě podobné dennímu světlu. LED světlomety společnosti AAA-LUX poskytují úroveň osvětlení, která splňuje nejvyšší normy. Úroveň osvětlení světlomety společnosti AAA-LUX je v rozmezí 80 až 300 luxů pro tréninková zařízení, v závislosti na příslušné normě.

Světlomety společnosti AAA-LUX jsou používány také k osvětlení profesionálních fotbalových stadionů. Světlomety splňují normy určené organizacemi jako je UEFA a FIFA. Použití řídící jednotky umožňuje klubům předprogramovat určitá nastavení, jež zajistí osvětlení požadované plochy podle příslušné normy.

Konfigurátor

151130-sportsconfigurator

Local contact

div.share-links.curved-bar-styling.clearfix { visibility: hidden; display: none; }